Europa wil komende twee jaar 20 miljard euro pompen in kunstmatige intelligentie

Europa wil komende twee jaar 20 miljard euro pompen in kunstmatige intelligentie

De Europese Commissie en de lidstaten hebben samen een plan klaargestoomd om investeringen in kunstmatige intelligentie te stroomlijnen en te versterken. Tegen 2020 hoopt Europa alvast 20 miljard euro aan publieke en private middelen samen te brengen voor onderzoek en ontwikkeling. In vergelijking met de Verenigde Staten en China wordt in de Europese Unie weinig en versnipperd geïnvesteerd in kunstmatige intelligentie. Om de race naar de toekomst niet te verliezen, hebben vertegenwoordigers van de Commissie, de lidstaten, Noorwegen en Zwitserland de voorbije zes maanden samengezeten om synergieën en gemeenschappelijke projecten vast te leggen.

Bedoeling is om tot eind 2020 20 miljard euro aan publieke en private investeringen te mobiliseren. Daarvan zal er alvast 1,5 miljard euro uit de Europese begroting komen. Tegen medio 2019 moeten alle lidstaten een eigen strategie met bijhorende investeringen uitstippelen. In het volgende decennium zou er vervolgens elk jaar 20 miljard euro in onderzoek en ontwikkeling gepompt moeten worden. Daarvoor wil de Commissie alvast zeven miljard euro reserveren in de volgende Europese meerjarenbegroting tot 2027.Daarnaast hebben de lidstaten zich ook voorgenomen om meer gegevens te delen en Europese dataruimte te creëren. “We hebben afgesproken om samen te werken bij de bundeling van gegevens, de grondstof van kunstmatige intelligentie, in sectoren zoals gezondheidszorg om de diagnose en behandeling van kanker te verbeteren”, gaf vicevoorzitter Andrus Ansip van de Commissie mee op een persconferentie.

Tenslotte belooft de Commissie meer ondersteuning voor gespecialiseerde opleidingen in kunstmatige intelligentie en belicht ze ook de ethische aspecten. Eind dit jaar zal een Europese expertengroep een eerste versie van ethische richtsnoeren voor de ontwikkeling en het gebruik van kunstmatige intelligentie publiceren. In maart volgt het eindverslag.

Kunstmatige intelligentie is de intelligentie waarmee machines, software en apparaten zelfstandig problemen kunnen oplossen. Verwacht wordt dat deze wetenschap in de toekomst steeds bepalender zal worden. “Net als elektriciteit in het verleden verandert kunstmatige intelligentie de wereld”, zei eurocommissaris voor Digitale Agenda Mariya Gabriel.

bron: Belga