Ook Brussels Parlement wil met resolutie druk op N-VA opvoeren

Ook Brussels Parlement wil met resolutie druk op N-VA opvoeren

Het Brussels Parlement zal morgen bij hoogdringendheid een voorstel van resolutie bespreken waarin de Brusselse regering gevraagd wordt om bij de federale regering aan te dringen op de onvoorwaardelijke goedkeuring van het VN-migratiepact. Het voorstel is ingediend door Fatoumata Sidibé (DéFI) en meegetekend door alle fracties van de meerderheid, de groenen en ook door Vincent De Wolf, fractieleider van de partij van de premier, de MR. Voor Fatoumata Sidibé gaat het om een democratische test om de wereld, en in het bijzonder de Europese partners, te laten zien dat de Belgische regering zich inschrijft in een proces van openheid, multilateralisme en het respect van de internationale verplichtingen inzake grondrechten, en niet buigt voor pogingen om het debat over gevoelige thema’s zoals het beheer van de migratiestromen te polariseren. De DéFI-politica vindt het fundamenteel dat België het engagement om het pact te tekenen, naleeft.

bron: Belga