Wisselmeerderheid, zonder N-VA, keurt migratiepact goed

Wisselmeerderheid, zonder N-VA, keurt migratiepact goed
Belga / D. Waem

Het VN-migratiepact is goedgekeurd in de Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken, zonder de steun van N-VA. Fractieleider Peter De Roover verklaarde achteraf dat “met de N-VA in de regering België het VN-migratiepact niet zal goedkeuren, niet in Marrakesh en niet in New York.” Een wisselmeerderheid voor wetsvoorstellen en -ontwerpen keurde hij ook af.

De Kamercommissie Buitenlandse Zaken keurde gisterennamiddag met een wisselmeerderheid zonder N-VA een resolutie goed die het VN-migratiepact steunt. De resolutie kreeg de steun van CD&V, Open Vld en MR, sp.a, Ecolo-Groen en cdH. N-VA, tegenstander van het pact, stemde tegen. “Net als het VN-pact is de resolutie vaag: je weet niet waar die tekst op uit zal draaien; wie de tekst goedkeurt, weet niet wat hij of zij goedkeurt, zei De Roover.

Resultaat van lang overlegDe resolutie steunt het VN-migratiepact. Daarnaast vraagt de tekst om overleg te steunen met de EU-lidstaten, die het het pact steunen, om te komen tot een ‘explanation of position’ die de steun aan het pact verduidelijkt.

De tekst benadrukt dat het migratiepact tot stand is gekomen na anderhalf jaar overleg tussen de 193 landen die in 2016 de ’Verklaring voor vluchtelingen en migranten’ hebben ondertekend. België is “heel actief” betrokken geweest bij het onderhandelingsproces en de Belgische onderhandelaars waren het eens over de slottekst, luidt het nog.

Er wordt ook verwezen naar de uiteenzettingen van ambassadeur en speciale gezant voor Asiel en Migratie Jean-Luc Bodson en de zes experten dinsdag in de commissie.

“Geen element van besluitvorming”

De Roover benadrukte dat een resolutie “geen element van besluitvorming” is, maar de mening vertolkt van wie voor de tekst stemt. De beslissing of ons land het pact steunt, blijft de bevoegdheid van de regering, zei De Roover. Maar de kwestie is nog nooit op de agenda van de ministerraad geplaatst, klonk het.

“Met de N-VA in de regering zal België dit pact niet goedkeuren in Marrakesh of in New York. Wat dat betreft, trekken we een rechte lijn van A naar B”, zei De Roover.

Groen licht voor Marrakesh

Na de goedkeuring van de resolutie verklaarde de N-VA-fractieleider dat het nu uitkijken is naar het plenaire debat over de tekst en de verklaring van premier Charles Michel. “Michel heeft gezegd dat hij naar Marrakesh gaat met de steun van het parlement. Maar hij moet ook zeggen dat er geen overeenkomst is binnen de regering”, verduidelijkte De Roover.

De Roover was ook heel duidelijk over de stemming op 19 december in de Verenigde Naties: “België kan geen ja zeggen in New York.” Hij verwees naar de grondwet die bepaalt dat het buitenlands beleid tot de bevoegdheid van de regering behoort.