Uitspraken De Roover zijn “er ver over”

Uitspraken De Roover zijn "er ver over"

De verklaringen van N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover zijn “er ver over”. Dat heeft Open Vld-fractieleider Patrick Dewael vandaag gezegd in De Ochtend. De Roover noemde het migratiepact een “rode lijn”. “Naar Marrakesh gaan kan niet met een regering waar N-VA deel van uitmaakt”, aldus De Roover. “Dat is een zeer merkwaardige manier om een consensus te zoeken”, reageert Dewael. “Men zegt eigenlijk dat de drie andere partijen akkoord moeten gaan of dat het anders die drie partijen zijn die de regering ten val brengen”. Nog voor de top van de regering-Michel vandaag opnieuw samenkomt om een uitweg te zoeken uit de impasse over het migratiepact, maakt N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover duidelijk dat de onderhandelingsmarge voor zijn partij bijzonder smal is. Het pact is voor de N-VA een “rode lijn” en de Belgische regering kan volgende week niet naar Marrakesh gaan om het pact te steunen. “Dat kan niet met een regering waar N-VA deel van uitmaakt”, aldus De Roover. Volgens De Roover is een oplossing enkel mogelijk als de andere regeringspartners dit dossier niet doordrukken tegen de wil van N-VA in.

Net als zijn CD&V-collega Servais Verherstraeten reageert ook Open Vld-fractieleider Patrick Dewael geprikkeld op die uitspraken. Terwijl volgens Dewael in de schoot van de regering was afgesproken om de bezwaren van N-VA onder de loep te nemen, spreekt N-VA bij monde van Peter De Roover zijn veto uit. “Dat is er ver over. Men zegt eigenlijk: ‘het is wat ik zeg of het is crisis’. En dan valt de regering, maar ben ik daar niet verantwoordelijk voor”, aldus Dewael.

Dewael vindt dat N-VA “in het zicht van de finish” is gaan dwarsliggen in dit dossier. Dat terwijl de partij betrokken was bij de besluitvorming en ook achter de premier stond toen die bij de Algemene Vergadering in de Verenigde Naties zijn steun uitsprak voor het pact.

Open Vld is volgens Dewael voorstander van het pact met een bijhorende interpretatieve verklaring, een beetje naar het voorbeeld van onder meer Nederland, Duitsland en Denemarken. Ook coalitiepartner CD&V zit op die lijn. En net als CD&V’er Verherstraeten zegt ook Patrick Dewael dat dat element ontbreekt in de resoluties die vandaag besproken (en mogelijk gestemd) worden in de Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen.

bron: Belga