“Rusland schendt INF-verdrag” – NAVO dringt aan op volledige naleving

Rusland schendt INF-verdrag - NAVO dringt aan op volledige naleving

De ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO zijn het met de Verenigde Staten eens dat Rusland een “wezenlijke inbreuk” maakt op zijn verplichtingen onder het INF-verdrag inzake kernwapens, dat in 1987 is overeengekomen tussen Washington en Moskou – een beslissing die de weg kan plaveien voor een geallieerde reactie. “De schending door Rusland van het INF-verdrag tast de basis van effectieve wapenbeheersing aan en ondermijnt de geallieerde veiligheid”, zeggen de ministers in een gezamenlijke verklaring. Dit maakt deel uit van “een bredere strategie van Rusland met de bedoeling om de algemene Euro-Atlantische beveiligingsarchitectuur te verzwakken”, klinkt het.

“We roepen Rusland op om met spoed terug te keren naar een volledige en verifieerbare naleving van het verdrag. Het is nu aan Rusland om zich aan het INF-verdrag houden”, klinkt het in de verklaring. De Verenigde Staten verklaarden dat Rusland het verdrag heeft geschonden en dat ze hun verplichtingen binnen de 60 dagen zullen opschorten, tenzij Rusland zijn verplichtingen op een verifieerbare manier nakomt”, zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo na de ontmoeting met de NAVO-bondgenoten op het hoofdkantoor van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie in Brussel.De NAVO-bondgenoten beloven de wapenbeheersing, de ontwapening en non-proliferatie te handhaven, te steunen en te versterken… rekening houdend met de heersende beveiligingsomgeving”.

bron: Belga