Rusland moet drie leden van Pussy Riot schadevergoeding betalen

Rusland moet drie leden van de feministische punkband Pussy Riot een schadevergoeding betalen. Het Europees Hof van de Rechten van de Mens verwierp een verzoek van Rusland om een vroeger proces over de kwestie te herzien. Daarmee is het oorspronkelijke vonnis van 17 juli rechtsgeldig. Twee van de vrouwen hebben recht op elk 16.000 euro, de derde mag aanspraak maken op 5.000 euro. Bovendien kregen de drie activistes samen nog eens 11.760 euro toegezegd om hun proceskosten te dekken. De rechters in Straatsburg waren in juli tot de conclusie gekomen dat Rusland met de veroordeling van de vrouwen hun mensenrechten had geschonden. De activistes werden na de opvoering van een “punkgebed” in de Christus Verlosserkathedraal in Moskou door Russische rechters in 2012 tot twee jaar strafkamp veroordeeld wegens “hooliganisme uit religieuze haat”. Een van de vrouwen kwam enkele maanden na het vonnis voorwaardelijk vrij. In december 2013 kregen de twee anderen gratie.

Het Hof in Straatsburg hekelde onder meer dat de Russische rechtbanken geen aandacht schonken aan de tekst van het ‘punkgebed’, waarin niet tot haat of geweld werd opgeroepen. Alleen dan zou het gepast zijn geweest om de vrijheid van meningsuiting van de vrouwen in te perken door een strafrechtelijke veroordeling.bron: Belga