Europese scholen bieden studenten met beperking niet voldoende ondersteuning

Europese scholen bieden studenten met beperking niet voldoende ondersteuning

De Europese scholen, een netwerk van dertien intergouvernementele scholen voor voornamelijk kinderen van het personeel van de Europese Unie, doen niet voldoende om tegemoet te komen aan de noden van kinderen met een beperking. Dat melden Human Rights Watch (HRW) en het European Disability Forum dinsdag in een rapport. Terwijl de Europese scholen steeds meer aandacht besteden aan inclusie, blijven kinderen met een beperking er problemen ervaren, staat er in het rapport “Sink or Swim: Barriers for Children with Disabilities in the European School System”. Ze worden geweigerd, onder druk gezet om van school te veranderen of krijgen niet de aangepaste voorzieningen en ondersteuning die hen in staat moet stellen om te leren en gedijen in een inclusieve omgeving, klinkt het.
HRW documenteerde de ervaringen van twaalf kinderen en een jongvolwassene met een beperking die ingeschreven waren in de vier Europese scholen in Brussel en een in Luxemburg of van wie de inschrijving was geweigerd in de voorbije vijf jaar. De organisatie interviewde 27 mensen, onder wie kinderen, ouders, schooldirecteurs, andere educatief medewerkers en personeelsleden van de bevoegde Europese instanties.
Negen geïnterviewde ouders zeiden dat ze zich onder druk gezet voelden om hun kinderen van school te veranderen. In sommige gevallen spraken de ouders van intimidatie omdat de school hen herhaaldelijk liet langskomen om hen op het gedrag of academische prestaties van hun kinderen te wijzen.
“Hoe kunnen Europese instanties zeggen dat ze inclusie en diversiteit promoten als ze zelf niet tegemoet komen aan de noden van de kinderen van hun eigen personeel? “, reageert Lea Labaki, expert diversiteit van HRW. “In de kern van het Europese project geven Europese scholen kinderen niet het inclusieve onderwijs waar ze recht op hebben.”
De conventie van de Verenigde Naties stelt dat kinderen met een beperking het recht hebben op individuele ondersteuning en een aangepast accommodatie. Het gaat dan over bijvoorbeeld aangepaste leermethodes en technologie en alternatieve examenmogelijkheden. Volgens de ouders waren die zaken niet systematisch voor handen en waren ze afhankelijk van de bereidheid van de school zelf.
Het rapport verschijnt net op de dag van de tweejaarlijkse bijeenkomst van de raad van bestuur van de Europese scholen. Die vindt plaats van 4 tot 7 december. Tijdens die vergadering zal een intern rapport over inclusief onderwijs en een evaluatie van het onderwijsbeleid van de scholen aan bod komen. HRW en het European Disability Forum roepen de raad van bestuur op om concrete maatregelen te ontwikkelen om de Europese scholen toegankelijker te maken voor kinderen met beperkingen.

bron: Belga