“Kwaliteit van Vlaams onderwijs ligt nog steeds hoog”

Kwaliteit van Vlaams onderwijs ligt nog steeds hoog

De onderwijsnetten reageren genuanceerd op de resultaten van de lerarenenquête van Het Nieuwsblad vandaag. “We zien toch dat we in PISA (het internationale onderzoek van de OESO naar de vaardigheden van 15-jarige scholieren, red.) en andere peilingen goed scoren en dat de kwaliteit van het onderwijs in Vlaanderen hoog ligt”, zegt afgevaardigd bestuurder van het Gemeenschapsonderwijs (GO!) Raymonda Verdyck. De topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Lieven Boeve, treedt haar bij. “We mogen niet in de val trappen om te zeggen dat vroeger alles beter was.” Uit de enquête in opdracht van Het Nieuwsblad bij 2.920 Vlaamse leerkrachten blijkt dat 80 procent er stellig van overtuigd is dat het niveau van ons onderwijs daalt. Een op de zes leerkrachten spreekt zelfs van een sterke daling. Bijna 67 procent vindt ook dat het makkelijker geworden is om een diploma secundair onderwijs te halen.

“We weten dat er een aantal knelpunten zijn”, zegt Raymonda Verdyck van GO!. “En we hebben ook al een aantal maatregelen genomen.” Ze verwijst onder meer naar de 27 procent leerkrachten in het secundair onderwijs die volgens de enquête vindt dat de jeugd onvoldoende voorbereid is op het ‘echte’ leven na school. “Op dat vlak vervullen wij een voortrekkersrol met de invoering van de leerlijn actief burgerschap.”Ook Katholiek Onderwijs Vlaanderen wijst naar zijn nieuwe leerplannen die een oplossing moeten bieden voor de uitdagingen in het onderwijs. Lieven Boeve plaatst ook een kanttekening bij de resultaten van de bevraging van Het Nieuwsblad. “De leerkachten in de enquête zijn zelf heel genuanceerd. Ze geven aan dat de kwaliteit op sommige punten is verminderd, maar tegelijk op andere vlakken is toegenomen”, klinkt het. “Het is dus geen of-ofverhaal, maar een en-enverhaal.” De nieuwe eindtermen die vanaf september 2019 van kracht gaan in de eerste graad van het secundair onderwijs, moeten helpen om tot “een nieuw evenwicht” te komen.

bron: Belga