“Ik doelde op verdeling klimaatinspanningen voor 2030”

Ik doelde op verdeling klimaatinspanningen voor 2030

Federaal Energieminister Marie-Christine Marghem (MR) verduidelijkt vandaag op de Klimaattop in het Poolse Katowice haar kritiek aan het adres van de Vlaamse regering. “Ik doelde op de verdeling van de klimaatinspanningen voor de periode 2020-2030”, zegt ze. Marghem erkende gisteren tijdens de klimaatbetoging in Brussel dat we beter moeten doen voor het klimaat, maar schoof de boodschap vervolgens door naar de collega’s op het Vlaamse niveau. “Helaas remt Vlaanderen systematisch af als we de ambities willen verhogen”, klonk het.

De uitspraak viel slecht aan Vlaamse kant. Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten noemde het “een misser van formaat”. “Vlaanderen haalt de doelstellingen op het vlak van hernieuwbare energie en klimaat”, aldus Rutten.Marghem verduidelijkt vandaag dat ze sprak over de verdeling van de klimaatinspanningen voor de periode van 2020 tot 2030, de zogenaamde burden sharing. De federale staat, het Vlaams, Waals en Brussels gewest sloten begin dit jaar een akkoord over de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 2013-2020. “Ik wil nu beginnen aan de verdeling voor de periode daarna, maar Vlaams minister Schauvliege houdt dat tegen”, zegt ze in Katowice. “Schauvliege wil dat gesprek pas aanvatten als het Belgische Energie- en Klimaatplan is ingediend bij Europa, maar daarmee verliezen we kostbare tijd.” België moet eind dit jaar een eerste versie indienen bij Europa, eind 2019 moet het plan definitief zijn.

“Wallonië en Brussel willen vooruit, maar stuiten elke keer op een rem van Vlaanderen”, aldus de minister. “De grote zorg van Vlaanderen is de Antwerpse economie. Die creëert enorm veel meerwaarde, maar ook enorm veel uitstoot.”

“We zijn zeer benieuwd naar het klimaatplan van minister Marghem en zullen dan op constructieve wijze afspraken maken over wie wat doet”, reageert Vlaams minister Schauvliege. “Ik heb geen zin in een welles-nietesdiscussie, want klimaat is te belangrijk om ruzie over te maken.”

bron: Belga