COP24 – Polen opent conferentie met sombere waarschuwing

Het Poolse voorzitterschap heeft maandag de Klimaattop in Katowice geopend met een sombere inschatting van de internationale goodwill. “Parijs lijkt veraf”, zei de Poolse staatssecretaris Michal Kurtyka, die de tweehonderd aanwezige landen tot een akkoord moet bewegen. “We zijn nauwelijks drie jaar verder, maar de politieke omstandigheden zijn helemaal anders.” Het is intussen drie jaar geleden dat in Parijs werd afgesproken om de opwarming van de aarde onder 2 graden en liefst onder 1,5 graad te houden. De deelnemende landen – of in ons geval de EU – legden er hun ambities voor onder meer CO2-uitstoot op tafel. Er werd ook afgesproken om elke vijf jaar nieuwe, strengere, doelen in te dienen. Op de Klimaatconferentie van Katowice zullen de deelnemers proberen een bindend kader af te spreken om elkaars doelstellingen tegen het licht te houden en te berekenen tot welke opwarming ze leiden.
“De golf van optimisme en internationale samenwerking die tot een akkoord heeft geleid in Parijs is aan het afbrokkelen”, waarschuwde de voorzitter maandag. “De deelnemers lijken niet meer zo globaal te denken als ze toen deden. De vraag die we ons nu moeten stellen is: ‘Geven we om het akkoord van Parijs?'”
“Er is geen tijd voor eindeloze onderhandelingen”, zei ook VN-secretaris-generaal Antonio Gutteres. “Dit is de uitdaging waarop deze generatie leiders zal worden beoordeeld.” Gutteres benadrukte voorts dat er wereldwijd een taks op CO2 moet worden ingevoerd.
Federaal minister Marie Christine Marghem, die premier Michel vervangt op de opening van de Klimaattop, heeft het afgelopen jaar een studie gevoerd naar de invoering van een dergelijke taks in België. “Maar ik spreek me er niet over uit of die al dan niet moet worden ingevoerd”, zei ze in Polen. “Dat is een zaak voor de volgende regeringsonderhandelingen.” Het ligt volgens de MR-minister wel voor de hand dat er een verschuiving moet komen van heffingen op elektriciteit naar heffingen op onder meer aardgas.
Michal Kurtyka heeft tot 14 december de tijd om de tweehonderd deelnemers in Katowice met elkaar te verzoenen.

bron: Belga