Vervoort en Fremault staan achter idee om COP26 naar België te halen

Brussels minister-president Rudi Vervoort en Milieuminister Céline Fremault steunen de kandidatuur van België om de COP26 in 2020 naar ons land te halen nu Zwitserland beslist heeft om haar kandidatuur in te trekken. Maar als ons land die milieutop zou organiseren, moeten alle entiteiten zich inzetten opdat deze een succes zou worden. Vervoort en Fremault wijzen erop dat Brussel reeds heel wat maatregelen heeft getroffen tegen de klimaatveranderingen. “Sinds meer dan vier jaar heb ik samen met de regering een Klimaatplan met 144 maatregelen genomen. Het doel is dat het Brussels gewest tegen 2025 de broeikasgassen met 30 procent zal terugdringen”, stelde Fremault. Ze verwees ook naar de hervorming van de premies voor het isoleren van de gebouwen, het aanmoedigen van het plaatsen van zonnepanelen door de gemeenten en gewesten, de energiecoachen voor kmo’s en de LEZ.

Vervoort wees op het voluntarisme van de Brusselse regering inzake milieu, zoals het Gewestplan voor Duurzame Ontwikkeling.
Voor beide excellenties ligt de eerste prioriteit echter de COP24 die zondag in het Poolse Katowice van start gaat en waar de akkoorden van Parijs gefinaliseerd moeten worden.

bron: Belga