Persvrijheid Hongarije nog meer bedreigd door sterkere controle op regeringstrouwe media

Persvrijheid Hongarije nog meer bedreigd door sterkere controle op regeringstrouwe media

De regeringstrouwe private media in Hongarije zullen onder nog sterkere staatscontrole te staan komen. Concreet worden 500 mediabedrijven samengevoegd in een holding, die hun kranten, tijdschriften en televisiekanalen centraal zal coördineren. De holding krijgt de naam Midden-Europese Stichting voor Media en Pers (Közep-Europai Sajto es Media Alapitvany) en zal geleid worden door Gabor Liszkay, een trouwe metgezel van de Hongaarse premier Viktor Orban.

De Duitse journalistenbond sloeg vandaag alarm, en vroeg de Europese Commissie om “de pogingen van de Hongaarse regering om de vrijheid en het pluralisme van de media in te perken, als zwaarwegend en systematisch machtsmisbruik te behandelen”.

Orban gaf persoonlijk de opdracht tot de centralisatie, uit ongenoegen over het feit dat veel overheidsmiddelen van verschillende regeringsvriendelijke mediabedrijven wegvloeiden, volgens oppositiewebsite 444.hu.

De afgelopen jaren werd het perslandschap van Hongarije met inbegrip van de private media zoveel mogelijk in overeenstemming gebracht met de regeringslijn. Als drukkingsmiddel werden de overheidsadvertenties gebruikt, die de media broodnodig hebben om te overleven. De enkele kritische media vrezen voor hun economische overleven.

bron: Belga