Mathias De Clercq: “We willen een stad die voorop loopt maar ook achterom kijkt”

Mathias De Clercq: "We willen een stad die voorop loopt maar ook achterom kijkt"

In Gent heeft Mathias De Clercq (Open Vld) de nota voorgesteld die moet uitmonden in een bestuursakkoord. De liberale lijsttrekker wordt burgemeester van een nieuwe bestuursploeg met het kartel Groen/Sp.a en CD&V. Een definitief bestuursakkoord is nog niet uitgewerkt, maar in de nota is sprake van 14 werven. “We willen een stad die voorop loopt maar ook achterom kijkt”, zegt De Clercq.
Na meer dan zes weken onderhandelen stellen Filip Watteeuw (Groen) en Mathias De Clercq de krachtlijnen van het toekomstig bestuursakkoord voor. De vier partijen beloven bijkomende middelen voor onderwijs en wonen, verkeersplannen naar analogie van het circulatieplan in de Gentse deelgemeenten en doorgedreven burgerparticipatie.

We gaan voor een “ambitieus bestuur dat zichzelf in vraag durft te stellen en zich laat uitdagen”, zegt De Clercq. “We moeten als stad absoluut voorop lopen, maar ook achterom kijken om te zien of iedereen mee is. We gaan de Gentenaars daarom nog nauwer betrekken, met onder andere wijkbudgetten en stadsbrede debatten.”

Na de verkiezingen claimde ook Filip Watteeuw de burgemeesterssjerp, maar die gaat naar de 36-jarige liberaal. Watteeuw blijft wel schepen en de Groenen leveren vier schepenen, met een vijfde gedeeld ambt, dat ook Sp.a mag invullen. “We willen met Gent opnieuw stevige stappen vooruit zetten”, aldus Watteeuw. “Daarom investeren we volop in wonen en pakken we de uitdagingen op het gebied van stadsontwikkeling aan.”

De vier partijen zullen het akkoord voorleggen aan hun respectieve partijbesturen, die nog groen licht moeten geven. Als dat gebeurt, voeren in Gent slechts 14 gemeenteraadsleden van N-VA, PVDA en Vlaams Belang de komende zes jaar oppositie.

bron: Belga