Afrikaanse varkenspest: maatregelen binnen perimeter van 63.000 hectare verlengd

Afrikaanse varkenspest: maatregelen binnen perimeter van 63.000 hectare verlengd

De maatregelen, die getroffen werden voor een perimeter van 63.000 hectare in het zuiden van de provincie Luxemburg nadat midden september Afrikaanse varkenspest werd vastgesteld bij everzwijnen, zijn voor onbepaalde tijd verlengd. Dat heeft Waals minister van Landbouw René Collin (cdH) vrijdag aangekondigd. Binnen de perimeter moeten alle everzwijnen afgemaakt worden en naar één van de twee speciale inzamelpunten in Vlessart en Florenville gevoerd worden.

In januari en februari 2019 moeten minstens drie collectieve jachtdagen georganiseerd worden om de everzwijnenpopulatie terug te dringen. Voor gebieden die niet betrokken zijn, kunnen afwijkingen worden toegestaan, verduidelijkt de minister.

Tot nu werden 477 everzwijnen geanalyseerd, waarvan 417 uit de besmette perimeter. In totaal waren 184 kadavers besmet. Ze waren afkomstig van Buzenog, Ethe en het militaire kamp Lagland. De kadavers afkomstig van buiten de perimeter waren allen negatief.

bron: Belga