Zowat 150 kruispunten geschikt voor ‘vierkant groen’

Zowat 150 kruispunten geschikt voor 'vierkant groen'

Zowat 150 van de 1.700 kruispunten met verkeerslichten in het beheer van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zijn geschikt om het ‘vierkant groen’ op toe te passen. Dat heeft Geert De Rycke, afdelingshoofd Elektromechanica en Telematica bij AWV, vandaag in het Vlaams Parlement gezegd. In het voorjaar van 2019 zou er een definitieve reeks criteria voor de toepassing van vierkant groen op tafel moeten liggen. Intussen is het wel nog wachten op een wettelijke regeling. Het ‘vierkant groen’ is de benaming voor de regeling aan kruispunten waarbij alle fietsers en voetgangers tegelijk groen krijgen. Zo komen ze niet in conflict met zwaarder verkeer zoals auto’s, bussen of vrachtwagens. De maatregel zou de veiligheid van de zwakke weggebruikers aan kruispunten verbeteren, maar zou volgens critici wel nadelig zijn voor de doorstroming.

Om de voor- en nadelen van het vierkant groen te onderzoeken, besliste Vlaanderen een proefproject uit te voeren. Daarbij werd het systeem op 11 kruispunten uitgetest. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is erg voorzichtig met de voorlopige resultaten. Zo blijft het aantal ongevallen beperkt en is het beeld op het vlak van doorstroming gemengd.

De Adviesgroep voor Verkeersveiligheid op de Vlaamse Gewestwegen (AVVG) heeft wel een aantal suggesties klaar. Zo raadt de adviesgroep bijvoorbeeld af het vierkant groen toe te passen op plaatsen met aanliggende fietspaden, met name waar er geen apart verkeerslicht is voor fietsers. Op die plaatsen zouden te veel verwarrende situaties kunnen ontstaan. Verder moet vermeden worden dat er structurele files ontstaan door de invoering van de maatregel.

“Op basis van die criteria zouden 150 kruispunten potentieel geschikt zijn voor het vierkant groen. Het gaat dan vooral om compacte kruispunten met veel zachte weggebruikers”, zegt Geert De Rycke van AWV. Bedoeling is dat de criteria die voorgesteld zijn door de AVVG nu verder besproken worden binnen het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid en dat er dan in het voorjaar van 2019 een definitieve set criteria op tafel ligt.

Intussen blijft het wel wachten op een aanpassing van het verkeersreglement. Momenteel laat de wegcode het principe van vierkant groen eigenlijk nog niet toe omdat verkeerslichten niet tegelijk groen mogen zijn met die voor verkeer uit de dwarsstraten. Vlaanderen dringt al langer aan op een bijsturing. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) wil de zaak opnieuw aankaarten bij zijn federale collega François Bellot (MR).

bron: Belga