Politicologen lanceren oproep om over betere grondwet na te denken

Politicologen lanceren oproep om over betere grondwet na te denken

Vijf politicologen en grondwetspecialisten lanceren met het oog op de verkiezingen van mei een initiatief in voorbereiding tot de grondwetsherziening, “Welke grondwet na 2019?”. Het gaat om Dave Sinardet (VUB), Toon Moonen (UGent), Frédéric Bouhon (ULiège), Mathias El Berhoumi (USL-B) en Celine Romainville (UCLouvain). In april 2019 moeten de regering, Kamer en Senaat een verklaring tot herziening van de Grondwet goedkeuren die bepalen welke grondwetsartikelen tijdens de volgende legislatuur kunnen worden gewijzigd. Vaak luidt de kritiek dat dit amateuristisch en ondoordacht gebeurt. Daarom willen de academici het debat openen over de lacunes, anachronismen en disfuncties die in de Grondwet zitten en hoe die opgelost kunnen worden.

Daarvoor willen ze een forum organiseren om aan grondwetspecialisten en politicologen te vragen waar zij lacunes en problemen zien in de huidige grondwet met als bedoeling dat dit concrete voorstellen tot verbetering oplevert.

De voorstellen van bijdragen kunnen in het Frans of het Nederlands worden ingestuurd tegen 10 december naar [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] of [email protected] De voorstellen mogen hoogstens 300 woorden tellen.

De ingezonden voorstellen zullen besproken worden op twee seminaries. Op 11 januari worden de teksten besproken over de hervorming van het federale systeem en enkele transversale grondwettelijke vraagstukken, zoals de federale kieskring, de afschaffing van de gemeenschappen, de fusie van de Brusselse gemeenten en de overheveling van hun bevoegdheden naar het gewest, de primauteit van de federale overheid bij concurrerende bevoegdheden, en artikel 195 over de procedure van de wijziging van de grondwet. Op 25 januari komen de grondrechten – erediensten, rechten van vreemdelingen, preambule over de waarden van de staat,… – en de verschillende politieke organisatievormen – parlementaire immuniteit, de stemplicht, de rol van de premier, … – aan bod. De seminaries gaan door in het Paleis der Academiën in Brussel, telkens van 14 tot 18 uur.

Op 25 februari volgt van 14 tot 17 uur dan het slotevenement, waar ook de politieke partijen worden uitgenodigd waaraan de organisatoren een syntheserapport zullen voorstellen over de verschillende voorstellen.

bron: Belga