Miljard euro aan boetes blijft onbetaald

De Belgische staat heeft de afgelopen vijf jaar voor 1,05 miljard euro aan boetes en verbeurdverklaringen niet geïnd. Dat blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst Financiën, die L’Echo donderdag publiceerde. Uit de cijfers blijkt dat de overheid er slechts in slaagde 38 procent van de strafrechtelijke boetes en verbeurdverklaringen te innen. Het gaat om 655 miljoen euro op een totaal van 1,7 miljard euro dat in de schatkist moest belanden. De cijfers zijn veelzeggend, aldus de krant, ook al gaat het om een momentopname in afwachting dat sommige boetes en verbeurdverklaringen alsnog worden betaald.
De situatie is sinds een wetswijziging in 2014 wel verbeterd. Vroeger was alleen Financiën bevoegd om boetes en verbeurdverklaringen te innen. Nu kunnen ook de parketten en de arbeidsauditoraten via strafuitvoeringsonderzoeken op het geld jagen.

bron: Belga