Hans Bonte ligt overhoop met Open Vld in Vilvoorde

Hans Bonte ligt overhoop met Open Vld in Vilvoorde

Vilvoords burgemeester Hans Bonte (sp.a) eist uitleg van Open Vld over het feit dat de drie liberale verkozenen die aangeduid werden als schepen tot dusver zijn burgemeestersvoordracht nog niet getekend hebben. De vijf overige Open Vld-verkozenen deden dat wel al. Dat het drietal niet tekende, verhindert niet dat Bonte burgemeester wordt omdat de afgesproken coalitie van sp.a, Groen, Open Vld en CD&V over 26 van de 35 gemeenteraadszetels beschikt. “Ik wil absoluut van Open Vld verduidelijking, niet alleen over de niet-ondertekening van de voordracht, maar over hun hele opstelling in dit schepencollege. Hoe sneller dat die er komt hoe beter. Hoe kan je samen een stad goed gaan besturen als dat onderlinge wantrouwen blijft”, aldus Bonte, die niet verder in detail wil treden.

De vorming van de nieuwe coalitie verloopt moeizaam in Vilvoorde. Medio oktober ontstond er een crisis omdat Bonte kartelpartner Groen wegens onervarenheid geen schepenambt wou geven, een probleem dat inmiddels opgelost is. Vorige week stelden sp.a, Groen, Open Vld en CD&V hun nieuwe bestuursploeg voor, maar kennelijk is er een nieuwe haar in de boter nu de Open Vld-schepenen Jo De Ro, Didier Cortois en Katrien Vaes de burgemeestersvoordracht nog niet tekenden.

bron: Belga