Fors minder autogebruik bij bedrijven die deelnemen aan Slim Naar Antwerpen

Fors minder autogebruik bij bedrijven die deelnemen aan Slim Naar Antwerpen

Bij 26 bevraagde Antwerpse werkgevers die deelnemen aan het mobiliteitsproject Slim Naar Antwerpen is het autogebruik voor woon-werkverkeer bij de werknemers gedaald van gemiddeld 64 procent naar 43 procent. Dat heeft de stad Antwerpen bekendgemaakt. Het fietsgedrag nam toe van 18 tot 31 procent, het openbaar vervoer steeg ook licht van 16 naar 18 procent. Slim Naar Antwerpen is een stedelijk mobiliteitsproject dat zoveel mogelijk wagens uit de spits wil halen, onder meer om de grote werkzaamheden zoals aan de Noorderlijn en de Oosterweelverbinding draaglijk te maken. In 2016 werd een werkgeversaanpak uitgewerkt waarbij het project bedrijven van minstens 20 werknemers mobiliteitsadvies op maat geeft. De bedrijven krijgen een “mobiliteitsscan” aangeboden, een proefaanbod met (elektrische) fietsen en openbaar vervoer, fiscaal advies, contacten met mobiliteitsaanbieders en communicatieadvies.

Ondertussen zijn in totaal al 90 Antwerpse werkgevers in het project gestapt, goed voor 46.388 werknemers. “De cijfers tonen aan dat de deelnemende werkgevers al grote inspanningen doen door slim reizen te stimuleren onder de eigen medewerkers”, vindt Antwerps mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA). “Er ligt echter nog een enorm groeipotentieel om deze modal shift verder te zetten.” Kennis verwijst daarmee naar de berekening dat 69 procent van het totaal aantal werknemers van de deelnemende bedrijven dat de auto gebruikt voor woon-werkverkeer, eigenlijk een waardig alternatief voor de auto heeft om naar het werk te komen.

bron: Belga