Discrete maar constructieve gesprekken tussen De Lijn en het Brussels Gewest

Discrete maar constructieve gesprekken tussen De Lijn en het Brussels Gewest

De Lijn en de bevoegde diensten van het Brussels Gewest hebben gisteren rond de tafel gezeten over de problematiek van de halte aan het Noordstation. De gesprekken zouden in een constructieve sfeer verlopen, maar meer details wilde men vandaag niet kwijt. Nog deze week moeten er resultaten zijn, was te horen. De Lijn kondigde vrijdag aan dat de bussen van De Lijn niet langer zouden stoppen in het busstation onder het Noordstation wegens het onveiligheidsgevoel veroorzaakt door de transmigranten die er verblijven. De Vlaamse vervoersmaatschappij verplaatste de haltes naar de Vooruitgangstraat en het Rogierplein, wat tot protest leidde van de Brusselse regering, die erop wees dat de eenzijdige beslissing in strijd is met het samenwerkingsakkoord, en de betrokken gemeenten en politiediensten, die de onveilige situatie aanklaagden.

Brussels minister-president Rudi Vervoort kondigde vrijdag in het parlement aan De Lijn te zullen convoceren. Vandaag bleek dat De Lijn en de betrokken diensten van het gewest gisteren overlegd hebben. Over de inhoud bleef men discreet, maar de vergadering zou in een constructieve sfeer verlopen zijn.

bron: Belga