Europa wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn

Europa wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn
Belga / E. Lalmand

De Europese Unie moet tegen 2050 klimaatneutraal worden. Dat staat in het voorstel van de Europese Commissie voor een langetermijnstrategie op het vlak van klimaat. Maar, benadrukt de Commissie, het terugdringen van de emissies mag niet ten koste gaan van de bestaansmiddelen van de burgers. De transitie moet met andere woorden sociaal rechtvaardig zijn.

Dat de Commissie zou pleiten voor een klimaatneutraal Europa raakte dinsdag al bekend toen commissaris voor Klimaatactie en Energie Miguel Arias Cañete op Twitter een tipje van de sluier lichtte. Het voorstel om de uitstoot van broeikasgassen tegen het midden van de eeuw tot nul te herleiden, werd gisteren ook officieel aangenomen.

Noodzakelijk

Volgens commissaris Cañete is klimaatneutraal worden voor de EU noodzakelijk, haalbaar en in haar eigen belang. “Het is noodzakelijk voor het behalen van de temperatuurdoelstellingen op lange termijn van de Overeenkomst van Parijs. Het is haalbaar met de huidige en de opkomende technologieën. En het is in het belang van Europa om in zinvolle verbeteringen van het dagelijks leven van alle Europeanen te investeren.”

Sociaal rechtvaardig

Het valt op dat de Commissie in haar communicatie meermaals benadrukt dat de overgang naar een klimaatneutrale EU sociaal rechtvaardig moet zijn. “Wij kunnen emissies terugdringen en tegelijkertijd zorgen voor welvaart, hoogwaardige werkgelegenheid dicht bij huis en een verbetering van de kwaliteit van leven van onze burgers”, zegt commissaris Maros Sefcovic, vicevoorzitter van de Commissie en bevoegd voor de energie-unie.