Europees Gerecht wijst klacht tegen start brexitonderhandelingen af

Europees Gerecht wijst klacht tegen start brexitonderhandelingen af
Europees Gerecht wijst klacht tegen start brexitonderhandelingen af

Het Gerecht van Eerste Aanleg van het Europese Hof van Justitie heeft een klacht tegen de lancering van de brexit-onderhandelingen van de hand gewezen. De zaak was aanhangig gemaakt door een aantal Britse burgers dat op het Europese vasteland woont. De dertien Britten hadden zich tot het Gerecht in Luxemburg gewend met de vraag tot annulering van de beslissing van de lidstaten in 2017 om de onderhandelingen over het Britse vertrek te openen. Volgens de klagers had die beslissing een negatieve impact op hun rechten als EU-burgers, terwijl ze niet konden deelnemen aan het referendum over de brexit omdat ze al te lang buiten Groot-Brittannië woonden.

De Europese rechters achten de klacht echter onontvankelijk. Ze stelden immers vast dat de beslissing van de lidstaten om de onderhandelingen over de boedelscheiding op te starten geen rechtstreekse gevolgen had voor de wettelijke status van de klagers en hun bijhorende rechten.

Het Gerecht erkent dat hun status beïnvloed zou kunnen worden vanaf het moment dat Groot-Brittannië effectief geen lidstaat meer is, maar dat zou ook het geval kunnen zijn zonder een akkoord over de boedelscheiding en de rechten van burgers, en dat zou niet rechtstreeks voortvloeien uit de beslissing om de onderhandelingen te openen. Dat besluit was “een voorbereidende handeling”.

De Britten kunnen nog beroep aantekenen bij het Europese Hof van Justitie. Intussen bereikten de Europese Unie en Groot-Brittannië een echtscheidingsakkoord, met een belangrijk luik ter bescherming van de verworven rechten van Europese en Britse burgers die in een andere lidstaat wonen. Dat akkoord moet wel nog goedgekeurd worden door het Britse en Europese parlement.

Bron: Belga