“Dit is het best mogelijke akkoord”

Dit is het best mogelijke akkoord

Het brexit-akkoord dat vandaag gevalideerd zal worden door de Europese staatshoofden en regeringsleiders, “is gezien de omstandigheden het best mogelijke akkoord”. Dat zegt premier Charles Michel. “Wat op tafel ligt, is de vrucht van een gigantisch werk.” De goedkeuring van het akkoord is een belangrijk moment in de afwikkeling van de brexit. “Maar we moeten ons ervan bewust zijn dat ook het Britse parlement deze tekst moet goedkeuren”, benadrukte Michel. “Dat is het moment van de waarheid. Ik hoop dat de tekst goedgekeurd geraakt. Ik ben niet zeker, maar ik hoop het.”

Net als verschillende andere leiders weigerde Michel in te gaan op de vraag wat er gebeurt als het Lagerhuis het akkoord verwerpt. “Ik ben niet van plan een antwoord te geven op hypothetische vragen”, zei hij. “Maar ik heb niet de indruk dat er nog marge bestaat. Wat op tafel ligt, is de vrucht van een gigantisch werk.”

De premier benadrukte dat er alvast de komende twee jaar niets verandert voor Belgische burgers en bedrijven. “Wel voor de Britten, die geen rechtstreekse invloed meer zullen kunnen uitoefenen op de Europese besluitvorming.”

Keurt het Britse parlement het brexit-akkoord goed, dan kunnen de onderhandelingen van start gaan over de toekomstige Brits-Europese handelsrelaties. Michel pleit voor een zo breed mogelijke samenwerking, waarbij aandacht moet gaan naar de visserijsector en oneerlijke concurrentie van Britse bedrijven vermeden moet worden. “We zullen ons ervan moeten verzekeren dat de Britten niet aan sociale, milieu- en fiscale dumping zullen doen”, zei Michel.

bron: Belga