Minister Weyts wil ‘Vlaams Randfonds’ voor financiering specifieke problemen regio

Minister Weyts wil 'Vlaams Randfonds' voor financiering specifieke problemen regio

Tijdens de studiedag ‘Stand van de Rand’ in Vilvoorde heeft Vlaams minister Ben Weyts, bevoegd voor de Vlaamse Rand, vandaag het idee gelanceerd van een ‘Vlaams Randfonds om specifieke problemen waarmee deze regio kampt te financieren. Weyts riep alle partijen op om dit voorstel op te nemen in hun programma voor de komende Vlaamse verkiezingen. “Tijdens deze studiedag is andermaal gebleken dat de huidige overheidstoelagen onvoldoende zijn om in deze regio bijvoorbeeld de achterstand in de zorg weg te werken. Wegens de hoge immobilieënprijzen en personeelskosten is het in de Rand immers veel duurder om met dezelfde toelage hetzelfde resultaat te bereiken dan elders in Vlaanderen”, zei Weyts.

“Een ander domein waar extra middelen voor nodig zijn betreft de vereiste onderwijscapaciteit om de grote toestroom van vaak anderstalige kinderen uit Brussel met een andere culturele achtergrond op te vangen. Ook in andere beleidsdomeinen zoals mobiliteit kampt de Rand met specifieke problemen”, aldus Weyts.

Om extra geld los te peuteren voor de Vlaamse Rand dient volgens de Vlaams minister in de praktijk steeds te worden ‘gebedeld’ bij de ministers die bevoegd zijn voor deze specifieke beleidsdomeinen. “Deze ministers zijn immers bevoegd voor heel Vlaanderen. Daarom lanceer ik het voorstel om een Vlaams Randfonds in het leven te roepen waarmee de Vlaamse minister bevoegd voor de Rand aan zijn collega’s in de regering extra geld zou kunnen toekennen voor projecten in deze regio.

De minister zou zich hiervoor moeten laten adviseren door het Toekomstforum van burgemeesters van Halle-Vilvoorde en door de conclusies tijdens de jaarlijkse ‘Stand van de Rand”, aldus Weyts. Hij liet zich vandaag niet uit over de omvang van het fonds.

bron: Belga