Vlotter verkeer dankzij Vlaams dataplatform?

Vlotter verkeer dankzij Vlaams dataplatform?

De Vlaamse overheid gaat al haar verkeersgegevens op één platform verzamelen. Dat platform, met de naam ‘Mobili-data’, moet ervoor zorgen dat bestaande verkeersapplicaties meer en betere informatie kunnen aanbieden. En dat moet dan weer leiden tot een betere doorstroming en minder files. Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters (N-VA) en minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) investeren 29 miljoen euro in het platform. Heel veel bestuurders maken al gebruik van één of meer verkeersapps zoals Waze, Coyote of de Touring Mobilis App. Elk van die apps baseert zich op info die het krijgt van de andere gebruikers van dezelfde app.

Maar er ligt nog veel meer informatie voor het rapen. Zo beschikt de Vlaamse overheid door sensoren aan verkeerslichten en lussen in het wegdek over een schat aan gegevens. Als de apps toegang zouden krijgen tot al die info, dan zouden ze meer accurate routeberekeningen kunnen maken en dan zouden ze meer rekening kunnen houden met de actuele verkeerssituatie.

Daarom willen de Vlaamse ministers Muyters en Weyts een dataplatform uitbouwen dat alle gegevens verzamelt en ter beschikking stelt van de bestaande applicaties. “Zo verbeteren we de werking van alle bestaande applicaties en betere applicaties zorgen vanzelf voor betere doorstroming, minder file-kilometers en minder uitstoot”, stellen de N-VA-ministers.

Muyters en Weyts investeren samen 29 miljoen euro in het platform. In een eerste beweging zal de databank gegevens verzamelen waarover de overheid zelf beschikt: het Vlaams Verkeerscentrum, de stedelijke verkeerscomputers … Met die gegevens kunnen app-ontwikkelaars hun apps verrijken.

In een tweede beweging moet het ook mogelijk zijn om de gegevens van verschillende apps te integreren in de databank. Zo kan de data uitgebreid worden met de data van individuele gebruikers. Op die manier kan bijvoorbeeld de sturing van verkeerswisselaars verfijnd worden. Zo zouden verkeerslichten bijvoorbeeld beseffen dat ze bij regenweer vaker groen moeten geven voor fietsers.

Het hele project zal gecoördineerd worden door het Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum (IMEC), met ondersteuning van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) en het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI).

bron: Belga