Vlaamse regering legt aantal spelregels vast in aanloop naar verkiezingen 2019

Vlaamse regering legt aantal spelregels vast in aanloop naar verkiezingen 2019

De Vlaamse regering heeft op initiatief van minister-president Geert Bourgeois (N-VA) een aantal afspraken gemaakt voor de aanloop naar de regionale verkiezingen van 26 mei 2019. Het gaat onder meer om het inbouwen van wat beleidsmatige en budgettaire terughoudendheid. Vlaams minister-president Geert Bourgeois wil zijn ploeg graag tot de laatste dag zien doorwerken en zijn regering heeft ook “volheid van bevoegdheid” tot 26 mei. Toch is het de traditie dat de regering in de aanloop naar de verkiezingen wat praktische afspraken maakt. Dat is nu niet anders.

Zo gaat het Vlaams Parlement vanaf 25 april 2019 in reces. Vanaf dan zullen er geen plenaire noch commissievergaderingen worden gehouden. Indien nodig kan het parlement nog wel samenkomen. Het parlement behoudt ook zijn controletaak, maar gaat vanaf 25 april in een soort ‘sluimerstand’.

Het reces heeft geen rechtstreeks gevolg voor de bevoegdheden van de Vlaamse regering, maar de afspraak is wel dat de regering zich vanaf dan ook “terughoudend” opstelt. “Er moet dus vermeden worden beslissingen te nemen die de volgende regering zouden kunnen bezwaren”, klinkt het.

Dat geldt dan in het bijzonder voor de budgetten. “Het mag de toekomstige regering niet onmogelijk gemaakt worden in continuïteit een beleid te voeren. Daartoe heeft de Vlaamse regering reeds eerder beslist om principieel maximaal 7/12 van de kredieten vrij te geven”, luidt het.

Verder is afgesproken dat ministers hun laatste decreten uiterlijk tegen 1 februari 2019 moeten indienen in het Vlaams Parlement. Vanaf 26 januari geldt trouwens ook de sperperiode met strengere regels voor overheidscommunicatie.

bron: Belga