Brussels gewest blijft vraagtekens stellen bij aanpak van De Lijn

Brussels gewest blijft vraagtekens stellen bij aanpak van De Lijn

Nu De Lijn officieel zijn halte in het Brusselse Noordstation tijdelijk verplaatst wegens de overlast door transmigranten, is er bij de Brusselse gewestregering nog altijd veel ongeloof over de aanpak. Het Brussels gewest blijft pleiten voor een gezamenlijk overleg, maar de hoofdbevoegdheid rond migratie ligt nog altijd op federaal niveau. “We begrijpen niet goed wat De Lijn bezielt, want aan de basis ligt een falen van het federale beleid rond transmigratie. Daar ligt de oorzaak van het probleem en het gewest heeft daar geen enkele bevoegdheid over”, luidt het vanuit de Brusselse regering.

“We blijven ons verbazen over de manier waarop De Lijn te werk gaat, want we hebben nooit een dossier of telefoon ontvangen van De Lijn. We hebben enkel die brief van minister Weyts ontvangen, hoewel die eerst via de media gecommuniceerd werd. We hebben daarop geantwoord, maar geen reactie op gekregen.”

Normaal moet er toestemming gevraagd worden aan het Brussels gewest om buslijnen te wijzigen, maar ook dat gebeurde niet. De Brusselse regering zal De Lijn, net zoals in haar brief naar de vervoersmaatschappij, vragen om uitleg te geven en met de bevoegde partijen rond tafel te zitten.

“Het Brussels gewest wil wel begeleidende maatregelen nemen, maar het hoofdprobleem moet wel aangepakt worden door de mensen die er bevoegd voor zijn en dat is niet het Brussels gewest”, klinkt het.

bron: Belga