Notarissen waarschuwen voor mogelijk ongewenste effecten nieuwe erfenisregels

Notarissen waarschuwen voor mogelijk ongewenste effecten nieuwe erfenisregels

Sinds 1 september zijn nieuwe erfenisregels van kracht. Dat kan gevolgen hebben voor wie schenkingen heeft gedaan voor die datum, zo waarschuwt de Federatie van het Notariaat (Fednot). Die schenkingen hebben mogelijk een ongewenst effect. Bij overlijden moet de notaris de waarde van eerder gedane schenkingen immers indexeren tot op datum van overlijden. Wie wil dat de notaris enkel rekening houdt met de waarde van de schenking op het ogenblik dat de schenking werd gedaan, moet een verklaring tot behoud afleggen. De notaris indexeert de waarde van de schenkingen dan niet. Er is nog tijd tot 1 september 2019 om een verklaring tot behoud af te leggen.

Sinds 1 september moet de notaris de waarde van het vermogen bij het overlijden van iemand anders berekenen. Hij maakt dan een optelsom van de goederen die nog in bezit waren bij overlijden én van de schenkingen die eerder tijdens het leven werden gedaan.

De waarde van die schenkingen worden geïndexeerd tot op datum van overlijden. Dat geldt zowel voor roerende goederen zoals spaargeld, kunstwerken of een beleggingsportefeuille, als voor onroerende goederen zoals een stuk grond of een woning.

Volgens Fednot werden tot nu 989 verklaringen tot behoud afgelegd.

bron: Belga