Depots in Feluy en Wierde blijven geblokkeerd

Depots in Feluy en Wierde blijven geblokkeerd

In Feluy, in de provincie Henegouwen, worden de leveringen van brandstoffen nog steeds geblokkeerd. “Er is geen garantie dat handelaars volledig veilig kunnen vertrekken”, zegt Olivier Neirynck, woordvoerder van de Belgische federatie van brandstoffenhandelaars Brafco. “Tot nader order kunnen we geen vrachtwagens laden.” Ook een brandstofdepot in Wierde (Namen) is nog geblokkeerd. “We kunnen niet garanderen dat er in Feluy geen materiële schade is”, zegt Neirynck. “We eisen met aandrang bij de federale autoriteiten om niet alleen de veiligheid van de brandstofinfrastructuur in België te verzekeren, maar ook de fysieke integriteit van het personeel dat werkt met sterk ontvlambare producten. Men moet kunnen verzekeren dat de leveringen van A tot Z kunnen worden geregeld. Zolang niet aan alle voorwaarden wordt voldaan, blijft de site in Feluy gesloten.”

Manifestanten blokkeren de Total-site in Feluy al sinds vrijdag. Verschillende nachten werd bovendien de autosnelweg E19 tussen Bergen en Brussel geblokkeerd door “gele hesjes”. De grimmige protesten hebben al geleid tot een 40-tal arrestaties, meldde minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA).

Ook aan het brandstofdepot van Wierde (Namen) kan donderdagochtend nog geen brandstof worden afgehaald. Daar verloopt alles tot nu toe zonder incidenten. De “gele hesjes” willen hun actie zo lang mogelijk volhouden, zeggen ze.

In Luik zijn de blokkades ondertussen opgeheven. In Sclessin bevinden zich woensdagochtend geen manifestanten meer, in Wandre bevinden zich nog een vijftal gele hesjes. Zij blokkeren de oliehaven niet meer, maar laten vrachtwagens wel nog vertragen. De situatie is er volgens de politie onder controle.

De woordvoerder van Brafco meldt nog dat de situatie rond de bevoorrading van de tankstations “niet verslechterd is”. Brafco is in nauw overleg met de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken, die de situatie mee opvolgt.

Deze ochtend vindt in Henegouwen een nieuwe vergadering plaats tussen de verschillende diensten “om de situatie te analyseren en in te grijpen indien nieuwe incidenten plaatsgrijpen”.

Gouverneur Tommy Leclercq verklaarde nog aan RTBF dat hij denkt dat de herrieschoppers die nachtelijke blokkades organiseren, weinig te maken hebben met de “gele hesjes” die tegen de hoge brandstofprijzen protesteren. “Het gaat meer om een infiltratie van de ‘gele hesjes’, want in de eerste nachten deden mensen gele hesjes aan alvorens gewelddaden te plegen of brand te stichten. Het gaat hier om extremisme, om geweld. We weten niet juist wat het motief is”, zegt de gouverneur, die benadrukt dat de ordediensten tegen deze personen strenger zullen optreden indien er zich nieuwe incidenten zouden voordoen.

bron: Belga