VSOA Defensie hoopt op constructieve dialoog met minister Loones

VSOA Defensie hoopt op constructieve dialoog met minister Loones

“Er lijkt na lange tijd opnieuw een tijd en een plaats voor een constructieve dialoog tussen onze organisatie en de minister van Defensie”. Dat besluit VSOA Defensie vandaag na een eerste ontmoeting met de nieuwe Defensieminister Sander Loones (N-VA). De liberale militaire vakbond, met bijna 10.000 leden de grootste, maakte de minister duidelijk dat de militairen hervormings- en besparingsmoe zijn. De bond rekent op Loones “om de specificiteit van het militaire beroep te verdedigen en de incoherente harmonisatie te stoppen”, luidt het in een mededeling. VSOA Defensie wees de opvolger van Steven Vandeput op een aantal hete hangijzers. Er is het dossier pensioenen en zware beroepen en de eindeloopbaanmaatregelen voor de militairen, die forfaitair, met terugwerkende kracht, duurzaam en vanaf 58 jaar moeten zijn. De bond wees ook op de hervorming van het medisch pensioen en de afwezigheid om gezondheidsredenen, wat volgens de bond niet voorzien is in het regeerakkoord, en de onduidelijkheid rond de strategische visie.

Zo is het voor VSOA Defensie onduidelijk hoe de verhoging van de pensioenleeftijd te rijmen valt met de verjonging van het militair personeel, of hoe de uitstroom van militair personeel verminderd kan worden. De vakbond wijst er ook op dat de sluiting van kazernes voor grote onzekerheid en de outsourcing van niet-militaire taken voor onrust zorgt.

De liberale militaire vakbond is bereid om de volgende vijf maanden intensief met de minister samen te werken: “Wij willen meewerken aan concrete initiatieven die aantonen dat de belofte van de minister om te investeren in het personeel geen loze woorden zijn. Onze organisatie heeft de slagkracht om constructief samen te werken in een correct sociaal overleg, maar ook om acties te ondernemen. Wij vragen niets meer dan #respectvoordemilitair”.

bron: Belga