“Vergelijking Belgische begroting met andere risicolanden gaat niet op”

Vergelijking Belgische begroting met andere risicolanden gaat niet op

Volgens minister van Begroting Sophie Wilmès is de Belgische begroting “niet vergelijkbaar met die van andere zogenaamde risicolanden”. Volgens de Europese Commissie voldoen de begrotingen van 2018 en 2019 mogelijk niet aan de Europese regels, maar “we hebben altijd de keuze gemaakt voor een onderbouwd en doordacht saneringsbeleid”, zegt Wilmès. De Europese Commissie vraagt de Belgische regering om de ontwerpbegroting van 2019 aan te passen. Zelfs als Europa de flexibiliteitsclausule toepast – waar het naar uitziet – zitten de begrotingen van 2018 en 2019 nog te veraf van de doelstellingen voor de schuld en het tekort, klinkt het.

België zit daarmee in hetzelfde schuitje als Frankrijk, Portugal, Slovenië en Spanje, terwijl Italië het nog wat bonter maakt en wellicht een buitensporige tekortprocedure aan het been heeft. Maar “deze vergelijking gaat niet op” zegt begrotingsminister Wilmès. “In tegenstelling tot andere lidstaten kent België sinds 2014 een constant dalende trend voor wat betreft de tekorten en de schuld, wat niet meer was voorgevallen sinds 2008”, benadrukt ze. “Het mag duidelijk zijn dat als de Europese Commissie vragen heeft bij het tempo van de begrotingssanering, ze niettemin de Belgische sanering erkent, evenals ons vermogen om de structurele hervormingen door te voeren die nodig zijn om onze economie te verstevigen. Er is dus geen sprake van een parallel met de lidstaten die voorstellen om hun tekort te vergroten of hun overheidsschuld niet in toom kunnen houden.”

De MR-politica benadrukt dat de regering “heel goed beseft” dat de begroting van 2019 niet helemaal voldoet aan de Europese eis om het structureel saldo met 0,6 procent te verbeteren, maar dat er een keuze is gemaakt “voor een onderbouwd en doordacht saneringsbeleid, dit keer ondersteund door een nationaal pact voor ambitieuze investeringen en hervormingen dat erop gericht is om tegemoet te komen aan de vele vacatures die momenteel een rem zetten op onze economie.”

De Europese Commissie beslist pas in de lente over mogelijke volgende stappen. Ons land kan dan op het strafbankje belanden en strenger toezicht krijgen, al lijkt de kans daarop eerder klein in een verkiezingsjaar.

bron: Belga