N-VA, sp.a en Open Vld beginnen aan formatiegesprekken in Antwerpen

N-VA

In Antwerpen zijn N-VA, sp.a en Open Vld begonnen aan de formatiegesprekken voor een nieuw stadsbestuur. Burgemeester en formateur Bart De Wever (N-VA) stelde bij aanvang dat de keuze op het vlak van coalitiepartners enerzijds niet als tégen CD&V en Kris Peeters moet worden gezien en anderzijds een gevolg is van de houding van Groen de voorbije weken. Dat N-VA zes jaar nadat de partij de socialisten uit het Schoon Verdiep werkte nu sp.a opnieuw wil binnenhalen, doet heel wat wenkbrauwen fronsen. “Ik heb er begrip voor dat vele kiezers dit geen fijne gedachte vinden en ontgoocheld zijn”, zegt De Wever. “De enige manier waarop we daar een antwoord op kunnen bieden, is door de stad zes jaar lang een stabiel en krachtig bestuur te geven.”

In de logica van De Wever was sp.a eigenlijk noodzakelijk geworden, nadat Groen de boot bleef afhouden. “Als je voor de verkiezingen neen zegt, de dag van de verkiezingen neen zegt en alle dagen daarna neen blijft zeggen, is het duidelijk dat je geen enkele ambitie toont om mee in het bestuur te stappen”, zegt De Wever, die bovendien stelt dat Groen er in tegenstelling tot sp.a niet in slaagde de voorbije weken de gevraagde discretie te behouden.

Toch wil De Wever de keuze voor sp.a en Open Vld als een “positieve keuze” zien en geen ander plan achter de hand houden. “Als je met een ‘plan B’ aan onderhandelingen begint, wordt dat al snel het ‘plan A’, weet ik uit ervaring”, zegt hij. “Er is geen garantie op succes, maar wel ambitie. N-VA is trouwens geen harde partij, er moet op sociaal vlak zeker een ‘common ground’ te vinden zijn.”

bron: Belga