Dader mesaanval “wellicht niet bekend voor terrorisme”

Dader mesaanval "wellicht niet bekend voor terrorisme"

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) zou de dader van de mesaanval op een agent van de Brusselse politie “noch in de OCAD-databanken, noch bij de politie” bekendstaan voor terrorisme. “Op basis van de informatie waarover wij nu beschikken, zou het om een geïnterneerde gaan die een tijdje geleden is vrijgelaten”, zei hij in De Ochtend op Radio 1. De aanval vond deze ochtend omstreeks 5.30 uur plaats. De agent die op wacht stond voor het commissariaat in de Kolenmarkt werd in de hals gestoken, de aanvaller werd door een andere agent neergeschoten. De eerste vaststellingen zouden volgens Jambon niet van die aard zijn dat de aanval als een terroristische daad kan worden beschouwd.

Volgens het Brusselse parket bestaat er over de reden voor de aanval of het motief van de dader nog geen duidelijkheid. Het zal later deze voormiddag meer uitleg geven over de feiten en het onderzoek.

bron: Belga