Brusselaars willen trager rijden voor meer verkeersveiligheid

(c) Belga / N. Maeterlinck

Drie kwart van de Brusselaars gaat akkoord met een lagere snelheid voor meer verkeersveiligheid. Dat blijkt uit een bevraging van 1.500 Brusselaars waarvan Brussels staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets (CD&V) de resultaten heeft bekendgemaakt. Ook blijkt dat respect in het verkeer een pijnpunt blijft.

Een opvallend cijfer is dat 74,8% van de Brusselaars zich kan vinden in een lagere maximumsnelheid om de verkeersveiligheid te verhogen. De staatssecretaris ziet daarin een signaal om over te gaan naar een algemene zone 30 in de hoofdstad. «Ik ben altijd voorstander geweest van een veralgemeende zone 30 in Brussel, met uitzondering voor een aantal gewestwegen», aldus Debaets.

Meer controle

De staatssecretaris blijft ook ijveren voor snelheidscontroles, want het Brussels gewest maakt jaarlijks geld vrij voor flitspalen, lidars en trajectcontrole. «We roepen de Brusselse burgemeesters en politiezones op daar veel meer gebruik van te maken», stelt Debaets.

Een ander belangrijk punt voor de Brusselaar is het respect in het verkeer, of eerder het gebrek eraan. Van de Brusselaars werd 37% al geconfronteerd met verkeersagressie, het hoogste cijfer van het land. Een aanbeveling in dat domein is de inzet van politieagenten te voet of op de fiets.

Groen wil nog verder gaan

Oppositiepartij in het Brussels parlement Groen is tevreden met de resultaten van de onlinebevraging. De groenen stellen dat er een draagvlak bestaat voor een algemene zone 30 op alle lokale wegen.

«In het voorjaar al stelden Groen en Ecolo dit voor, maar dat werd verworpen in het Brussels Parlement. Het Gewest heeft toen de boot gemist om werk te maken van een gecoördineerd beleid om meer zones 30 in te voeren, en daarmee voor meer verkeersveiligheid en leefbaarheid te zorgen», klinkt het bij Groen Brussel.

«Staatssecretaris Bianca Debaets zegt nu dat ze altijd voorstander is geweest van een veralgemeende zone 30 in Brussel. Laat de regering dan hier daadwerkelijk werk van maken en de kans aangrijpen om levens te redden.»