VERKIEZINGEN18 – “Coalitie sp.a-Groen-Open Vld-CD&V in Vilvoorde wordt deze week voorgesteld”

De coalitiegesprekken in Vilvoorde tussen het kartel sp.a-Groen, Open Vld en CD&V in Vilvoorde zijn zo goed als afgerond en het nieuwe bestuur dat Vilvoorde vanaf 2019 zal besturen wordt wellicht nog deze week voorgesteld. Dat is maandagavond vernomen in de marge van de Vilvoordse gemeenteraad. Niemand wou echter details kwijt over het inhoudelijk resultaat van de besprekingen. Al in het weekend na de verkiezingen bereikten de vier partijen een overeenkomst over een bestuursakkoord, maar alles kwam op de helling te staan toen even later bleek dat burgemeester Hans Bonte kartelpartner Groen geen schepenambt wou gunnen. Bonte vond de drie nieuw verkozen groene gemeenteraadsleden hiervoor politiek te onervaren. Nog dezelfde dag haalden Open Vld, Groen en N-VA echter fel uit naar de ‘woordbreuk en brutaliteit’ van Bonte en lasten een onderhandelingspauze in tot 11 november. Ondertussen hadden de 5 CD&V-verkozenen de burgemeestersvoordracht van Bonte overigens reeds getekend.
Na de herfstvakantie hervatten de vier partijen de onderhandelingen. Het ligt in de lijn van de verwachtingen dat Groen in het nieuwe schepencollege wel een vertegenwoordiger zal krijgen. Toen sp.a in een mededeling op 23 oktober de andere drie partijen opriep om snel een oplossing te vinden voor ‘dit accident de parcours’ toonde de partij zich reeds bereid om haar standpunt hierover te herbekijken. In de nieuwe gemeenteraad heeft sp.a-Groen 13 zetels, waarvan 10 voor sp.a en 3 voor Groen. Open Vld heeft 8 zetels en CD&V 5. De vier partijen samen hebben derhalve een meerderheid van 26 op 35 zetels.

bron: Belga