Onderwijsbonden boos omdat Bacquelaine terugkomt op toezeggingen over pensioenberekening

Onderwijsbonden boos omdat Bacquelaine terugkomt op toezeggingen over pensioenberekening

De vier Vlaamse onderwijsvakbonden vragen zich in een gemeenschappelijk persbericht af of de Vlaamse regeringspartijen – N-VA, Open VLD en CD&V – schoothondjes zijn van de enige Franstalige partij in de federale regering, de liberale MR. Reden voor de woede is dat MR-minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine zowel het zorgkrediet als het verlof voor verminderde prestaties (VVP) als niet-aanneembare diensten beschouwt en dus niet in aanmerking neemt bij de berekening van de pensioendatum en het pensioenbedrag. Volgens de vier vakbonden had de Vlaamse regering dat nochtans beloofd. De bonden spreken van “woordbreuk”. “Iedereen weet graag wanneer hij met pensioen kan gaan en hoeveel zijn pensioen dan zal bedragen”, stellen de vakbonden christelijke vakbonden COC en COV, de socialistische ACOD en de liberale VSOA in een persmededeling. “Daarom was het ook belangrijk te weten of het Vlaamse zorgkrediet en het verlof voor verminderde prestaties voor het onderwijspersoneel zouden meetellen voor het bepalen van de pensioendatum en het pensioenbedrag. Groot was onze verbazing toen we vernamen dat dat voor geen van beide het geval zou zijn, ook al had de Vlaamse regering dat beloofd. Van woordbreuk gesproken.”

Bij de invoering van het zorgkrediet en de hervorming van de verlofstelsels in het onderwijs had de Vlaamse regering zich ertoe verbonden dat zowel zorgkrediet als verlof voor verminderde prestaties (VVP) aanneembare afwezigheden zouden worden, benadrukken de vakbonden in hun persbericht.

“Het is op zijn minst eigenaardig te noemen dat een Vlaams verlofsysteem door een federale minister vastgeklonken wordt aan een federaal verlofsysteem”, zeggen de vakbondsvertegenwoordigers Koen Van Kerkhoven (COC), Marianne Coopman (COV), Nancy Libert (ACOD) en Marnix Heyndrickx (VSOA). “We stellen vast dat dit alles al beslist is nog voor de onderhandelingen in sectorcomité A. Als blijk van misprijzen van de federale regering voor correct sociaal overleg kan dit tellen.”

bron: Belga