Nieuwe stap in NEO-project goedgekeurd

Op de gemeenteraad van Brussel-stad is maandag een belangrijke volgende stap in het NEO-project goedgekeurd met de desaffectatie van de openbare wegen en de schrapping van de rooilijnen. Huidig meerderheidspartner MR kantte zich wel tegen, maar de toekomstige meerderheidspartners Ecolo-Groen en DéFI hielden zich stil. De desaffectatie van goederen van het openbaar domein en de afschaffing van de rooilijnen zorgen dat er voor het NEO-project ook op de gemeentelijke wegen en ruimten mag gebouwd worden. De rooilijnen worden ook opgeschoven, zodat het bouwgebied groter wordt. Daardoor worden de geselecteerde gebieden nu ook toegankelijk voor privédoeleinden zoals het NEO-project.
Het ontwerp werd goedgekeurd, al was dat met een nipte meerderheid van 19 stemmen voor, 15 stemmen tegen en 4 van onthouding. Huidige meerderheidspartner MR stemde samen met de oppositieleden van N-VA en CDh-CD&V tegen. De PS-leden stemden voor terwijl de toekomstige meerderheidspartners Ecolo-Groen en DéFI zich onthielden. Daarmee werd voor MR meteen heel wat duidelijk.
“De nieuwe leden van de toekomstige meerderheid hebben ons altijd de les gespeld dat het project niet gaat. We hebben jaren van hun lessen gekregen over goed bestuur. Nu was het oorverdovend stil aan hun kant”, zegt huidige schepen van Stedenbouw Geoffroy Coomans.
Die had er eigenlijk op gerekend dat Ecolo-Groen mee tegengas zou geven, want tijdens hun campagne ijverden ze nog voor een grondige herziening van het grote NEO-project.
“Ecolo is niet beter dan de PS. Ze hebben vandaag het belang om in de meerderheid te zitten voor het belang van de burger gesteld”, aldus Coomans.

bron: Belga