Europese ministers buigen zich over echtscheidingsakkoord

Europese ministers buigen zich over echtscheidingsakkoord

De ministers van Europese Zaken zijn vanochtend in Brussel bijeengekomen om de volgende stappen in de moeizame onderhandelingen over het Britse vertrek uit de Europese Unie te bespreken. Na anderhalf jaar van onderhandelen ligt er sinds vorige week een ontwerpakkoord over de boedelscheiding met Groot-Brittannië op tafel. Het is de bedoeling dat de staatshoofden en regeringsleiders van de 27 EU-lidstaten het akkoord, dat de voorwaarden voor het Britse vertrek vastlegt, zondag formeel zullen ondersteunen tijdens een buitengewone top in Brussel.

In Londen stuit het ontwerpakkoord intussen echter op grote weerstand, zowel bij de oppositie als bij de harde brexiteers binnen de conservatieve partij van premier Theresa May. De verdeeldheid aan de andere kant van het Kanaal zaait grote twijfel over de vraag of het Britse parlement het licht wel op groen zal zetten voor het ontwerpakkoord.

Desondanks lieten de Europese ministers vandaag verstaan dat er aan het ontwerpakkoord niet veel meer veranderd kan worden. “Ik vertrek van het principe dat het verdrag zoals dat nu op tafel ligt goedgekeurd zal worden”, zei de Oostenrijkse minister van Europese Zaken Gernot Blümel voor aanvang van de vergadering. Oostenrijk leidt tot eind dit jaar Europese de ministerraden.

De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders stelde op zijn beurt dat er “een goede basis op tafel ligt”. “Maar eerst moeten we kijken hoe het debat de volgende dagen in Groot-Brittannië zal verlopen.” De vicepremier onderstreepte dat er nog veel werk op de plank ligt. Zo moet tegen zondag ook een politieke verklaring over de toekomstige relaties met Groot-Brittannië op domeinen als handel, defensie en veiligheid afgehamerd worden.

Groot-Brittannië vertrekt op 29 maart 2019 uit de Europese Unie. In het ontwerpakkoord is wel een overgangsperiode tot eind 2020 voorzien, die mogelijk nog eens verlengd zou kunnen worden. De precieze einddatum van die bijkomende overgangsperiode is nog niet vastgelegd. Volgens diplomatieke bronnen zou de Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier eind 2022 voorgesteld hebben.

bron: Belga