Clubs ondertekenen gedragscode omtrent respect voor scheidsrechters

Clubs ondertekenen gedragscode omtrent respect voor scheidsrechters

De Pro League heeft een intern reglement goedgekeurd dat bestuurders, stafleden en spelers van de 24 profclubs bindt aan regels omtrent de respectvolle omgang met de wedstrijdleiding. Clubs die het reglement overtreden, moeten een boete van 5.000 euro betalen. Bij recidive wordt dat 10.000 euro. Dat geld wordt geïnvesteerd in de arbitrage. “De Pro League stelt vast dat bepaalde opmerkingen van bestuurders, stafleden en spelers het positieve imago van de Pro League en haar clubs op een negatieve manier aantasten, meer bepaald wanneer zij het respect dat het scheidsrechterskorps verdient ernstig aantasten”, verklaart de Pro League in een persbericht.

De interne code treedt op 1 januari 2019 in werking en geldt onder andere voor agressieve en denigrerende reacties op de prestatie van de scheidsrechter. Ook insinuaties omtrent de integriteit of onpartijdigheid worden voortaan bestraft. Het gaat dan voornamelijk over uitlatingen in de media.

De bestraffing en beoordeling van de verklaringen laat de Pro League over aan een ad hoc-commissie, die zal bestaan uit een voormalig scheidsrechter, een voormalig trainer of speler en een voormalig bestuurder. De Algemene Vergadering moet die commissie nog samenstellen. Het is het management van de Pro League die evenwel bepaalt welke verklaringen doorverwezen moeten worden naar de commissie. Dat driekoppig panel moet de beschuldigde schriftelijk of verbaal de kans geven zich te verdedigen. De commissie zelf formuleert op basis daarvan een adviserende sanctie, dat vervolgens bevestigd moet worden door de Raad van Bestuur.

De boetes beginnen vanaf 5.000 euro en lopen op tot 10.000 euro in geval van recidive. Alle bedragen die op die manier binnenstromen, worden rechtstreeks geïnvesteerd in de arbitrage. De Pro League denkt aan wervingsacties, prestatiepremies en positieve reclame. De club zelf is aansprakelijk voor de vergoeding, maar wordt warm aanbevolen de bedragen te verhalen op de betrokkene.

“De media exposure van de Jupiler Pro League en de Proximus League, zowel op nationaal als op internationaal niveau, maakt het noodzakelijk om het probleem onder de aandacht te brengen en een adequaat antwoord te bieden op de excessen die worden waargenomen”, aldus de Pro League. “Onze clubs moeten op dit gebied het goede voorbeeld geven, zo niet dreigt dit fenomeen gemeengoed te worden en zal het zich ook in het amateurvoetbal of in jeugdcompetities ontwikkelen, hetgeen bijvoorbeeld zal leiden tot een minder grote belangstelling vanwege jonge scheidsrechters voor de job en een grotere moeite om scheidsrechters te houden wanneer zij zich ondergewaardeerd en onbeschermd voelen.”

bron: Belga