Veiligheidsgordel was nog nooit zo populair

(c) Unsplash

Het percentage personen dat in de wagen hun veiligheidsgordel draagt, is nog nooit zo hoog geweest. Dat blijkt uit een nieuwe gedragsmeting van verkeersinstituut Vias. Vooraan draagt 95,2% hem en achteraan 86,3%. De gordel heeft opvallend minder succes bij de bestuurders van bestelwagens: slechts 85,5% van hen is vastgeklikt.

Tijdens de eerste meting in 2003 was het percentage mensen dat vooraan in de wagen de gordel droeg 56,6%. De stijging is dus immens op 15 jaar tijd. De cijfers werden gisteren op de internationale herdenkingsdag voor verkeersslachtoffers bekendgemaakt.

Geslacht en snelheid spelen een rol

Zowel vooraan als achteraan dragen de vrouwen eerder hun gordel dan de mannen. Vooraan draagt 96,2% van de vrouwen hem, ten opzichte van 94,4% bij de mannen. Achteraan is het verschil iets groter: 82,3% tegenover 79,5% voor de mannen. Hoe hoger de snelheidslimiet, hoe meer de gordel wordt gedragen. Zo draagt 96,2% van de inzittenden hem op de autosnelweg, tegenover 92,8% in de zones 30. Nochtans bestaat al bij aan aanrijding aan 20 km/u de kans om te sterven als je je gordel niet aanhebt. Het percentage passagiers die hun gordel dragen, is ook veel hoger wanneer de bestuurder vastgeklikt is (95,4%) dan wanneer die niet is vastgemaakt (slechts 48,1% van de passagiers draagt dan de gordel).

Vias wil verplichte verklikker 

Vias institute hoopt dat de plannen om verplicht voor elke positie een gordelverklikker met een geluidssignaal te installeren binnenkort van kracht worden. Daarnaast moeten extra inspanningen geleverd worden om de gebruikers van bestelwagens te overtuigen dat ook zij altijd hun gordel moeten dragen. «Het is nodig om de bedrijven te sensibiliseren over verkeersveiligheid en hen aan te sporen om een politiek uit te werken om hun werknemers aan te moedigen, hun gordel te dragen», aldus Vias.