Wie voor kind met handicap zorgt, ziet pleegverlof binnenkort verdubbeld

Wie voor kind met handicap zorgt

Pleeggezinnen die een gehandicapt kind opvangen, krijgen binnenkort dubbel zoveel pleegverlof. Dat staat in een wetsvoorstel waar de Kamer volgende week over stemt. Ook ouders die meerdere kinderen tegelijk langdurig opvangen, krijgen twee weken extra pleegverlof. Eerder werd al beslist om het pleegzorgverlof vanaf 1 januari 2019 op te trekken. Elke pleegouder krijgt dan zes weken pleegzorgverlof, in plaats van zes dagen. Bovendien komt daar om de twee jaar telkens een week bij, zodat pleegouders tegen 2027 aan zeventien weken komen, evenveel als biologische ouders.

Nu ligt ook een wetsvoorstel op tafel om het verlof te verdubbelen voor pleegouders die voor een kind met een handicap zorgen. Wie voor meerdere kinderen tegelijkertijd zorgt, krijgt twee weken extra. Die regeling geldt zowel voor werknemers als zelfstandigen, legt mede-indiener Nahima Lanjri (CD&V) uit, en het verlof moet beginnen binnen het jaar na aankomst van het kind in het gezin. Het voorstel werd al goedgekeurd in de Kamercommissie Sociale Zaken, en komt volgende week in plenaire.

“De kracht van pleegzorg is de kans voor pleegkinderen om deel te kunnen uitmaken van het dagelijks gezinsleven, waar ze de warmte, geborgenheid en structuur vinden die ze nodig hebben voor hun verdere ontwikkeling”, zegt Lanjri. “In onze maatschappij is het zeker niet evident om een extra kind, dat vaak een trauma meesleept en dus bijzondere aandacht nodig heeft, in huis te nemen. Pleegouders verdienen dan ook onze bijzondere waardering. Door het pleegzorgverlof stelselmatig uit te breiden naar 17 weken zorgen we ervoor dat pleegouders voldoende aandacht kunnen besteden aan deze waardevolle zorgtaak.”

bron: Belga