Treinbegeleiders stelden in 622 overtredingen vast van rookverbod op de trein

Treinbegeleiders stelden in 622 overtredingen vast van rookverbod op de trein

Treinbegeleiders stelden in 2017 622 overtredingen vast voor overtredingen van het rookverbod op treinen. Dat blijkt uit het antwoord van federaal minister van mobiliteit François Bellot (MR) op een schriftelijke vraag van Caroline Cassart-Mailleux (MR). Het aantal vaststellingen op treinen ligt hoger dan de 484 in 2016. Bij overtreding van het rookverbod stelt de treinbegeleider een vaststelling van overlast (document C173) op voor een bedrag van 25 euro, waarbij de NMBS zich het recht voorbehoudt om vergoeding te eisen voor de schade die direct of indirect het gevolg is van dit type feiten. Op strafrechtelijk vlak zijn de beëdigde personeelsleden van de NMBS evenwel niet bevoegd om overtredingen vast te stellen op het rookverbod.

De wet van 25 juli 1891 op de politie der spoorwegen biedt hiertoe wel een mogelijkheid als het roken gepaard gaat met verontreiniging. In 2017 stelden de agenten van Securail 114 pv’s voor verontreiniging op. Deze wet werd recent vervangen door de wet van 27 april 2018 die de administratieve sanctie van 50 euro invoert voor het roken buiten de zones waar het toegelaten is, ook als er niets wordt vuilgemaakt. Deze wet is sinds 1 november van kracht.

bron: Belga