Muyters plant niet meteen een terugkeer van de jobkorting

Muyters plant niet meteen een terugkeer van de jobkorting

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) denkt niet meteen aan een terugkeer van de jobkorting. Werkgeversorganisatie Voka pleit vandaag in De Tijd voor een belastingverlaging voor laaggeschoolden om vacatures ingevuld te krijgen, maar “de jobkorting is in 2011 afgeschaft omdat ze discriminerend was volgens de EU, en omdat ze niet werkte”, klinkt het op het kabinet-Muyters. Bedrijven krijgen nog maar moeilijk vacatures ingevuld, ook die waarvoor geen opleiding nodig is. Om werkzoekenden over de streep te trekken, pleit werkgeversorganisatie Voka voor een “jobstimulans”, een soort jobkorting maar dan alleen voor werknemers met lage lonen. “Met zo’n belastingverlaging kunnen we ze netto meer laten overhouden en werken interessanter maken”, zegt Voka-topman Hans Maertens in De Tijd.

Vlaams minister van Werk en Economie Philippe Muyters heeft geen plannen in die richting. De belastingverlaging werd midden jaren 2000 ingevoerd en in 2011 opnieuw afgevoerd, “omdat ze discriminerend was volgens de EU en omdat ze niet werkte”, klinkt het op zijn kabinet.

“Op zich zijn we natuurlijk niet tegen meer nettoloon voor laaggeschoolden of tegen maatregelen die de werkloosheidsval verkleinen”, verduidelijkt zijn woordvoerder, “maar we moeten wel goed bekijken hoe je dit precies doet.” De minister kijkt daarvoor ook naar zijn federale collega’s. “De beste manier zit – helaas – nog in de federale bevoegdheden. Dus zolang het daar zit, moet het ook daar worden aangepakt.”

bron: Belga