Mannen in sandwichgeneratie zijn aan inhaalbeweging bezig

Mannen in sandwichgeneratie zijn aan inhaalbeweging bezig

Mensen die zorg opnemen voor zowel de (klein)kinderen als de (schoon)ouders en dat combineren met een job. Ze worden de sandwichgeneratie genoemd en de groep wordt steeds groter. En zijn het de vrouwen die nog altijd vaker de zorgtaken opnemen, de mannenzijn toch aan een inhaalbeweging bezig. Dat stellen ESF Vlaanderen en het Kenniscentrum Gezinswetenschappen van hogeschool Odisee naar aanleiding van Internationale Mannendag komende maandag 19 november. Uit onderzoek blijkt dat de tijd die vaders in Vlaanderen aan kinderzorg besteden, tussen 1999 en 2013 met ruim één uur per week is toegenomen. Dat halveert het verschil met de moeders, maar de genderkloof blijft bestaan.

Mannen werken door de band genomen nog altijd meer en verdienen meer dan vrouwen. Daarom gaan, als de nood zich stelt, vrouwen eerder minder werken en zorgtaken op zich nemen. Ook financiële tegemoetkomingen van overheidswege, zoals thematische verloven en tijdskredieten, blijken vooral vrouwen aan te spreken. Mannen houden dan weer eerder vast aan het status quo. Mannelijke mantelzorgers vinden het belangrijk om niet te veel te worden opgeslorpt door hun zorgende taak en willen dat hobby’s, vrienden en werk een even belangrijke plaats blijven innemen in hun leven.

Mannen zorgen niet alleen minder, maar ook anders. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat mannen meer administratieve, financiële en vervoerstaken op zich nemen. Ze spelen ook meer met de kinderen. Vrouwen helpen vaker in het huishouden, met de persoonlijke verzorging en staan in voor het relationele aspect van de zorg.

ESF subsidieert het transnationaal project ‘Broodje MIXLL’ van het Kenniscentrum Gezinswetenschappen van Odisee. De onderzoekers zullen de komende jaren bekijken hoe de sandwichgeneratie beter kan ondersteund worden in de combinatie werk, gezin en zorg, en zullen op zoek gaan naar goede voorbeelden in het buitenland.

Ongeveer 9 tot 15 procent van de bevolking behoort tot de sandwichgeneratie, maar alles wijst erop dat dat percentage zal toenemen.

bron: Belga