Een kilogram is nu anders gedefinieerd

Een kilo moet overal een kilo zijn, en daarom is er een standaard definitie voor. Vandaag heeft de Algemene Conferentie voor Maten en Gewichten die tijdens een bijeenkomst in Versailles gewijzigd. De huidige maatstaf is een gepolijste cilinder van platina-iridium, opgeslagen in een safe bij het Internationaal Bureau voor Maten en Gewichten in Sèvres nabij Parijs. Maar vanaf 20 mei, Wereldmeteorologiedag, is het ding zijn status van ultieme ijking kwijt.

Vertegenwoordigers uit zestig landen hebben beslist een kilo te berekenen op basis van berekeningen van de constante van Planck. Die drukt in de quantumfysisca een relatie uit tussen de de energie en de frequentie van deeltjes zoals protonen.

Ook ampère (elektriciteit), mol (hoeveelheid scheikundige stof) en kelvin (temperatuuur) krijgen een nieuwe definitie. Zonder dit met een kilo zout te nemen.

Bron: Belga