Clerfayt: “Weyts zegt dat politiek van Francken en Jambon onvoldoende is”

Na een eerdere waarschuwing van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) dreigt De Lijn dreigt er officieel mee om de halte Noordstation af te schaffen. Voor Schaarbeeks burgemeester Bernard Clerfayt, wiens politieagenten patrouilleren rond het Noordstation, is dit een bevestiging van de mislukte politiek van N-VA-ministers Jan Jambon en Theo Francken. “De politie is al drie tot vier keer per dag aanwezig in en rond het Noordstation. Maar omdat er geen oplossing is voor de aanwezigheid van deze migranten, beperkt de politie zich tot de ordehandhaving en zaken als dronkenschap of diefstal. Al zijn die feiten vaak niet veroorzaakt door migranten”, stelt burgemeester Clerfayt.

Het terrein waarop de bushaltes zich bevinden wordt gehuurd door De Lijn en wordt beschouwd als privéterrein. De politie van Schaarbeek patrouilleert er, maar “het is niet onze taak om er permanent te bewaken. Ze kunnen het als privéterrein perfect afsluiten”, zegt Clerfayt.

Door de koude verplaatst het probleem zich van het Maximiliaanpark naar de haltes van De Lijn, die beter beschermd zijn voor die koude. Voor de burgervader van Schaarbeek is het geen lokaal gebonden probleem.

“Dit is het gevolg van de politiek van Francken en Jambon die ze in Vlaanderen gaan halen en hier afzetten”, waarmee Clerfayt doelt op de snelwegparkings.

“Minister Weyts heeft gelijk, want het is schandalig dat de ministers Jambon en Francken deze mensen zonder oplossing laten. Daarmee zegt hij dat de politiek die ze voeren onvoldoende en problemen creëert in Brussel.”

bron: Belga