Tekort bij Voedselbanken houdt aan, overheid bestudeert overgangsmaatregel

Tekort bij Voedselbanken houdt aan

Het tekort aan basisproducten bij de Voedselbanken is nog altijd niet van de baan. “Er werden wel al een paar stappen ondernomen en op het kabinet van de minister (Denis Ducarme (MR), nvdr) denkt men na over een overgangsmaatregel om de continuïteit te garanderen, maar het probleem is dus nog niet opgelost”, zegt Piet Vanthemsche, voorzitter van de Belgische Federatie van Voedselbanken (BFVB). Gedelegeerd bestuurder Jozef Mottar bevestigt. Wat de Europese producten betreft, was er nog wel wat voorraad maar dat raakt stilaan op, dus het probleem zal nog verergeren, vult hij aan. Volgens de laatste prognose vallen er voor februari alvast geen nieuwe goederen van Europa te verwachten. Dat wil echter niet zeggen dat de Voedselbanken volledig zonder voedsel zullen komen te zitten. Vorig jaar kwam 48 procent van de producten van Europa, de overige 52 procent kwam van elders en die toelevering blijft verzekerd, legt Mottar uit.

Vanuit de federale overheidsdienst Maatschappelijke Integratie (FOD MI) wordt intussen bekeken of er in een overgangsperiode budget vrijgemaakt kan worden om tussentijds goederen aan te kopen. Hoe groot dat budget zou zijn en wanneer een beslissing wordt genomen, is voorlopig niet geweten, aldus Jozef Mottar.

Het was Kamerlid Nahima Lanjri (CD&V) die midden oktober de kat de bel aanbond en meldde dat verenigingen die voedselpakketten uitdelen, zonder melk, bloem, rijst, pasta en olie zaten. Ze zouden die basisproducten moeten krijgen, want België ontvangt daarvoor 88 miljoen euro van Europa. Maar door een probleem met de aanbesteding blijft de levering in het hele land achter, luidde het toen. Volgens bevoegd minister Denis Ducarme voldeden de offertes die waren binnengekomen, niet aan de regels, waarop in september een nieuwe oproep werd gelanceerd.

De Belgische Federatie van Voedselbanken vertegenwoordigt een nationaal netwerk van negen regionale Voedselbanken. Deze Voedselbanken staan in voor de gratis herverdeling van geschonken levensmiddelen, afkomstig van onder meer de voedingsindustrie, de retail, groenten- en fruitveilingen en het Europees Fonds voor hulp aan de meest behoeftigen. Alles samen doen in ons land 157.000 mensen een beroep op de voedselpakketten.

bron: Belga