“Start jeugddelinquentierecht op 1 januari 2019 is niet haalbaar”

Starten met het nieuwe jeugddelinquentierecht op 1 januari 2019 is “niet haalbaar”. Dat heeft Dirk De Waele van het College van procureurs-generaal woensdag gezegd tijdens een hoorzitting in het Vlaams Parlement. “Op amper een maand tijd de computersystemen nog aanpassen en praktische richtlijnen uitschrijven is niet haalbaar. We pleiten voor een inwerkingtreding ten vroegste op 1 maart 2019”, aldus De Waele. Nog opvallend: het College van procureurs-generaal blijft in tegenstelling tot een reeks experten wél voorstander van het behoud van de uithandengeving.

Het Vlaams Parlement organiseert hoorzittingen over het nieuwe jeugddelinquentierecht dat in principe op 1 januari in Vlaanderen in werking treedt. Dat jeugddelinquentierecht bepaalt hoe Vlaanderen zal omgaan met jongeren die delicten plegen. Rode draad in de plannen is dat jongeren meer zullen aangesproken worden op hun verantwoordelijkheid en dat ze tegelijk meer kansen krijgen om hun schade te herstellen.
Maar vorige week bleek al dat de Hoge Raad voor de Justitie, de Unie van Nederlandstalige Jeugdrechters en de Unie van Jeugdadvocaten nog met een pak vragen en bezwaren zitten over het decreet. Na die kritiek noemde N-VA-parlementslid Lorin Parys de invoering op 1 januari zelfs “niet meer haalbaar” en minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) liet verstaan dat die timing “geen halszaak” was.
Nu is ook het College van de procureurs-generaal klaar en duidelijk: “De inwerkingtreding van het nieuwe decreet op 1 januari 2019 is niet meer haalbaar voor het openbaar ministerie”, aldus Dirk De Waele. “De informaticasystemen van de parketten aanpassen en de omzendbrieven met praktische richtlijnen schrijven op amper één maand tijd is niet realistisch. Een inwerkingtreding ten vroegste op 1 maart 2019 is aan te bevelen”.
Het College van procureurs-generaal liet op verschillende vlakken een afwijkende mening horen. Zo pleitte Dirk De Waele voor het behoud van de uithandengeving als “slot op de deur”. Bij uithandengeving kunnen jongeren vanaf hun 16de in uitzonderlijke omstandigheden berecht worden als volwassenen. Verschillende experts pleiten voor de afschaffing van dat systeem, onder meer omdat het strijdig is met het kinderrechtenverdrag.
En terwijl verschillende experts vragen hebben bij de maatregelen die een jongere kan opgelegd krijgen in de voorbereidende fase – wanneer de eventuele schuld dus nog niet bewezen is – pleit het College van procureurs-generaal voor een uitbreiding van de maximale duur van die voorbereidende rechtspleging. “Sommige ingewikkelde dossiers, denk aan moordzaken of terroristische misdrijven, zullen niet op een jaar of zelfs niet op twee jaar afgehandeld kunnen worden. Het zou bijzonder pijnlijk zijn voor de slachtoffers dat deze soms erg gevaarlijke jongeren niet in een gesloten setting kunnen verblijven tot aan hun proces”, aldus Wendy Vanvelthoven van het college van procureurs-generaal.

bron: Belga