Ruim 80 procent van Europese landbouwgrond bevat pesticiden

Ruim 80 procent van Europese landbouwgrond bevat pesticiden

In meer dan 80 procent van de Europese landbouwgrond zijn een of meerdere pesticiden aangetroffen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Wageningen University, dat gepubliceerd is in het wetenschappelijk magazine Science of the Total Environment. De wetenschappers onderzochten de aanwezigheid van 76 samenstellingen van pesticiden in landbouwgronden in elf Europese landen. Het onderzoeksteam analyseerde stalen van de bovenlaag van 317 Europese landbouwgronden, waarop verschillende gewassen geteeld worden zoals aardappelen, tarwe, maïs en groenten en op wijngaarden. Die kwamen van elf Europese landen: Portugal, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Italië, Griekenland, Spanje, Hongarije, Polen, Nederland, Frankrijk en Duitsland. Zij werden geselecteerd omdat ze het hoogste aantal landbouwgronden hebben en het hoogste aantal pesticiden gebruiken in de landbouw.

Van de 76 samenstellingen werden overblijfselen van 43 verschillende pesticiden gevonden in de grond. Soms ging het om de originele, actieve vorm, soms om de vorm van metabolieten. Dat zijn organische tussen- of eindproducten die ontstaan na verwerking van de stoffen. Zo’n 8 procent van de stalen bevatte overblijfselen van verschillende pesticiden, bij sommige ging het zelfs om 13 verschillende stoffen. Bij 25 procent van de stalen werd één type pesticide aangetroffen. In totaal werden 150 verschillende samenstellingen vastgesteld.De meest voorkomende pesticiden die teruggevonden werden, waren glyfosaat en zijn chemische verbinding aminomethylfosfoonzuur (AMPA) – die al decennia verboden zijn in Europa – en de chemische bestrijdingsmiddelen boscalid, epoxiconazool en tebuconazool. Het hoogste aantal pesticiden dat is aangetroffen in de bodem, was 2,87 milligram per kilogram aarde.

“Aangezien we resten van meer dan één bestrijdingsmiddel vonden in 58 procent van de stalen, kan worden gesteld dat de aanwezigheid van meerdere pesticiden in de bodem eerder de regel is dan de uitzondering”, verklaart professor Violette Geissen van de onderzoeksgroep Soil Physics and Land Management.

Het is volgens de onderzoekers nog onduidelijk wat de effecten van de stoffen op bodemorganismen zijn. De European Authority on Food Safety (EFSA) onderzocht al het effect van de restanten van één pesticide, maar over de effecten van mengelingen is niets geweten.

Het onderzoeksteam pleit voor een Europese wetgeving rond de drempels en kwaliteitsnormen voor pesticiden in de bodem, zowel voor enkele pesticiden als voor samenstellingen, die cruciale bodemorganismen in gevaar brengen. “Eerst moet het effect van individuele pesticiden en pesticidemengsels uitgebreid getest worden voordat er een relevant bodembeschermingsbeleid opgesteld kan worden”, klinkt het.

bron: Belga