Oppositie schiet voorontwerp Peeters rond schadevergoeding voor terreurslachtoffers af

Oppositie schiet voorontwerp Peeters rond schadevergoeding voor terreurslachtoffers af

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) kreeg vandaag de wind van voren in de Kamercommissie Justitie. Zijn voorontwerp van wet om slachtoffers van toekomstige terreuraanslagen beter en sneller te vergoeden, stuit de oppositie tegen de borst. “Ik ben furieus. Dit gaat totaal in tegen wat de onderzoekscommissie heeft aanbevolen en tegen wat slachtofferverenigingen vragen”, fulmineerde PS-Kamerlid Laurette Onkelinx. Minister van Werk Kris Peeters werkte eerder dit jaar in samenspraak met de verzekeringssector een nieuw systeem uit om slachtoffers van toekomstige aanslagen beter en sneller te vergoeden. Samengevat: elk slachtoffer – ongeacht of die verzekerd is – moet vergoed worden. Per slachtoffer zal één verzekeraar het dossier beheren en om te bepalen welke verzekering moet tussenkomen, komt er een cascadesysteem.

De minister kwam het voorontwerp van wet woensdag toelichten in de Kamercommissie Justitie, maar kreeg daarbij de wind van voren van de oppositie. “Ik ben furieus over dit voorstel”, zei PS-Kamerlid Laurette Onkelinx. “Dit gaat totaal in tegen wat de onderzoekscommissie naar de aanslagen heeft aanbevolen, wat slachtofferverenigingen hebben gevraagd. De regering neemt haar verantwoordelijkheid niet en dat is niet aanvaardbaar.” Ze pleitte voor de oprichting van een federaal fonds dat zelf instaat voor de uitbetaling van de slachtoffers waarna het de schade op de verzekeraars kan verhalen, naar Frans voorbeeld.

Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke sloot zich daarbij aan, en benadrukte dat de expertises door experten van verzekeraars objectief moeten gebeuren. “Dat is een heel groot probleem, en ik vraag u daarvoor garanties in te bouwen in het wetsontwerp.” Van Hecke vindt ook dat de minister “eens met de slachtoffervereniging aan tafel moet gaan zitten”. “Ik hoop dat ze dan hun briefwisseling met de verzekeraars bij hebben en dat u dan misschien wat harder op tafel zult slaan.”

Minister Peeters benadrukte dat het voorontwerp nog in de kinderschoenen staat. “Het is nog niet besproken in de regering en zelfs nog niet in de interkabinettenwerkgroepen. Ik ben onaangenaam verrast door de snelheid waarmee sommigen dit voorstel neerhalen, zonder de tekst nog maar gezien te hebben.”

bron: Belga